In this Category

חיפוש עבודה

  • טעויות בחיפוש עבודה

  • קיימות המלצות רבות ברשת עבור מחפשי עבודה ומה עליהם לעשות כדי לקבל את התפקיד שהם חושקים בו. אולם, מועמדים רבים אינם יודעים מה לא לעשות. הם מבצעים טעויות בסיסיות ונכשלים בהשגת מטרתם. הנה אם כך חמש טעויות נפוצות שמועמדים מבצעים בחיפוש עבודה- שימו לב! אל תשלחו קורות חיים "מקוריים" מדי האנשים שקוראים את קורות החיים […]